A fordítási díjat befolyásoló tényezők

Az irodánk által készített fordítások díjazását sok tényező befolyásolja, az alábbiakban ezeket igyekszünk bemutatni.

w

Nyelvek

Mind a fordítandó dokumentumok nyelve(i), mind a célnyelv(ek), amely(ek)re a fordítás készül, hatással van(nak) az egységárra. Általánosságban minél gyakoribb egy nyelv, annál kedvezőbb díjakat tudunk biztosítani.

Mennyiség

A fordítandó szöveg mennyisége alapvetően befolyásolja a megrendelés árát. A mennyiség kifejezésére sok mérőszámot lehet használni, úm. oldal, sor, szó, karakter, leütés, az utóbbi három esetben ráadásul megkülönböztetendő a forrásnyelvi és a célnyelvi jelleg is. Irodánkban a fordítási megrendelések elszámolási egysége elsődlegesen a fordítandó szavak száma, azaz a forrásnyelvi szó. Hogy miért? Elsődlegesen azért, mert az árajánlatban nem csupán egy becslést, hanem már a véglegesen fizetendő díjat tudjuk ügyfeleinknek megmutatni, nincs szükség utólagos korrekcióra, amelyet egy célnyelvi elszámolás igényelne.

A fordítandó szöveg mennyiségét (és ezáltal a fordítás díját) csökkentheti a szövegen belüli vagy az irodánk által korábban készített fordításokhoz mért ismétlődés mértéke. Erről külön pontban írunk.

d

Ismétlődések

A fordítás díjában kedvezményként jelentkezhet, ha forrásszövegben ismétlődő mondatok találhatók, vagy ha egyes mondatokat – korábbi megrendelések során – irodánk már lefordított. A szövegismétlődés mindkét formáját fordítástámogató szoftver alkalmazásával állapítjuk meg, amely képes feldarabolni és néhány perc alatt összevetni az aktuális mondatokat egymással és a korábbiakkal. A már lefordított részek az ún. fordítási memóriában kerültek tárolásra. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy minél több hasonló témájú megrendelést teljesítünk egy ügyfelünknek, annál nagyobb eséllyel találunk ismétlődést a korábbi szövegekhez képest, így annál kedvezőbb díjakat tudunk biztosítani.

Szakterület

Minél speciálisabb egy szöveg, annál nagyobb szakértelmet követel meg fordítói oldalról, így az ár is magasabb lehet, mint egy általános témájú dokumentum fordítása esetén. Fordítóirodánkban kiemelt figyelmet szentelünk a minél szerteágazóbb szakmai ismerettel rendelkező fordítói csapat összeállításának, hogy képesek legyünk széles körben kiszolgálni ügyfeleink igényeit.

}

Határidő

Irodánk az európai normákhoz igazodó határidőszámítási rendszert alkalmaz, de igyekszünk az egyedi és eseti elvárásoknak is megfelelni, amennyiben ügyfelünk érdekei ezt kívánják meg. Ajánlatunkban egy normál és egy gyorsított ügymeneti díjat és határidőt adunk meg. Ha a felkínáltnál kevesebb idő áll rendelkezésre a teljesítéshez, annak megvalósíthatóságát és feltételeit minden esetben előzetesen egyeztetjük megrendelőinkkel.

Szolgáltatási szint

Irodánk jellemzően három fordítási szolgáltatási szintet kínál gazdaságos, professzionális és prémium szakfordítás néven.

A gazdaságos szakfordítás célja, hogy a megrendelő a saját cégén belül, pl. kollégáival közösen tudjon dolgozni az elkészült fordítással, és legyen egy olyan munkaanyag a kezében, amely segíti őt feladatainak megfelelő elvégzésében. Az elkészült fordítás szoftveres minőség-ellenőrzésen esik át.

A professzionális szakfordítás egy cégközi vagy hivatali kommunikációt támogató szolgáltatás, amely során a szakfordító által elkészített fordítás magyar, angol vagy német célnyelv esetén házon belüli ellenőrzésen esik át. Mit jelent mindez a gyakorlatban? A szöveget belső lektorunk mondatonként összeveti a forrásdokumentummal, javítja az esetleges inkonzisztenciákat, egységesíti a szó- és nyelvhasználatot, továbbá javítja a szövegben előforduló helyesírási és gépelési hibákat, ha vannak. Az így elkészült szöveget szoftveres minőség-ellenőrzésen is átfuttatjuk.

A prémium szakfordítás célja az üzletszerzés, az ügyfelekkel történő kapcsolatfelvétel és -tartás nyelvi támogatása. Megrendelése esetén a szakfordítónk által készített fordítást egy másik anyanyelvi szakember, azaz egy független lektor veti alá részletes ellenőrzésnek. Ezt követően a szöveget szoftveres minőség-ellenőrzésen is átfuttatjuk.

A megrendelőinknek kiállított árajánlat mindhárom szintet tartalmazza azok rövid leírásával, határidejével és díjával együtt. Ha mégis kérdés merülne fel, mindig szívesen állunk ügyfeleink rendelkezésére.

l

Szerkeszthetőség, formai jelleg

Léteznek olyan dokumentumok, amelyek nem igényelnek különösebb előkészítést, és abban a formában is alkalmasak feldolgozásra (úm. mennyiségmeghatározás, szövegelemzés), illetve fordításra, ahogyan megkapjuk őket ügyfeleinktől. Vannak azonban olyan fájltípusok is, amelyeket először át kell alakítanunk ahhoz, hogy fordíthatóvá váljanak, majd fel kell őket építenünk a lefordított szövegből. Ilyenek például a szkennelt, fotózott dokumentumok, a képként beillesztett szövegek vagy a speciális, akár egyedi szűrési rendszer alkalmazását igénylő feladatok (pl. egy html kiterjesztésű fájl, amely a weboldaltartalmakat a programkóddal együtt tartalmazza, vagy egy nyilvántartó rendszer xml-fájljai).

Kimeneti formátum

Módosíthatja a díjat, ha az elkészítendő fordítás formai megjelenítésére vonatkozóan speciális elvárásokat támaszt ügyfelünk.

Eltérő megállapodás hiányában irodánk a fordításokat Microsoft Word docx vagy pdf kiterjesztésű fájlban készti el és adja át.

Kiegészítő szolgáltatások

Újabb szolgáltatások megrendelése esetén külön díjakat számítunk fel. A leggyakoribb kiegészítő szolgáltatások a lektorálás és a szerkesztés. A lektorálás során egy nyelvi szakember mondatonként ellenőrzi, és szükség esetén javítja a szöveget a forrásdokumentum alapján. A szerkesztés magában foglalhatja pl. egy dokumentum kéthasábossá alakítását oly módon, hogy egymás mellé kerüljön az eredeti és a lefordított szöveg, de ide tartozhat egy prospektus kiadványszerkesztése, nyomdai előkészítése is.

t

Egyedi elvárások

Felmerülhetnek szokatlan, váratlan kérések, amelyekhez újabb szakembereket vagy munkafázisokat kell bevonnunk a teljesítésbe, és ennek hatása van a díjra is. Minden ilyen esetben előzetesen egyeztetünk ügyfeleinkkel a lehetőségekről és a feltételekről.